Yoss Yoga en Soundhealing | Lestijden | Tarieven | Contactgegevens | Algemene Voorwaarden | Links | | Klankschaalbehandeling | stervensbegeleiding met klankschalen | Yoga

                             

Stervensbegeleiding door middel van klankschalen.

Sterven hoort bij het leven. We zullen allemaal eens sterven, niemand uitgezonderd. En toch is dit een van de moeilijkste dingen die we in ons leven tegenkomen. Dat geldt niet alleen voor degene die overgaat maar ook voor de naasten die erbij betrokken zijn.

Door gebruik te maken van klanken kan er contact gemaakt worden met wat er in het hart speelt. Waar woorden tekort schieten, kan klank verder gaan.
Klanken kunnen ons diep raken, vreugde schenken, troosten, herinneringen oproepen, verstillen.
In de laatste fase van het leven kan het moeilijk zijn om het leven langzaam aan los te laten.
Een samenspel van klank en trilling kan het proces van loslaten ondersteunen, er kan een weldadige ontspanning ontstaan.
Emoties rondom het stervensproces kunnen worden losgelaten en er kan een gevoel van rust en acceptatie komen.
Op deze manier kan het stervensproces zacht en respectvol worden ondersteund en kan iemand in vrede en vrijheid overgaan.

Een samenspel van klank, trilling en stiltes begeleidt het onvermijdelijke proces van loslaten.
Door de schalen rondom het lichaam te plaatsen, ervaart degene die heen gaat ontspanning, berusting en ruimte.
De toon van de klankschalen wordt door veel stervenden als een verrijking van hun hoog sensibele ervaringswereld gevoeld en beschreven.
Sterven hoeft geen worsteling (meer) te zijn. Men kan het overlijden aanvaarden en het heengaan accepteren. Het aardse leven is voorbij.

De klankbegeleiding kan bij u thuis en, in overleg met de betreffende instantie, in het ziekenhuis, hospice of verzorgingstehuis worden aangeboden.
Samen kijken we wat nodig en gewenst is.
Vraag gerust naar de mogelijkheden, die geheel afgestemd kunnen zijn op de verlangens van de cliënt.

Niet alleen de stervende wordt begeleid, maar ook de naasten kunnen verlichting vinden in hun proces.
Er wordt een brug gevormd tussen klank en woorden, tussen de stervende en de naasten.
      

                                                       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beginpagina