Yoss Yoga en Soundhealing | Lestijden | Tarieven | Contactgegevens | Algemene Voorwaarden | Links | | Klankschaalbehandeling | stervensbegeleiding met klankschalen | Yoga

 

        Algemene voorwaarden Yoss Yoga, mei 2018

 1. Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.
 2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
  Yoss Yoga  in de persoon van José Stentler-Smits kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de les.  
  De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.
  Deelname is alleen mogelijk indien de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt .
  Bij twijfel dient de huisartsen/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
 3. Yoss Yoga/ José Stentler-Smits is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de deelnemer voor, tijdens of na een les.
 4. Persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de yogalessen, t.w. emailadressen/ telefoonnummers  worden uitsluitend gebruikt om informatie over de lessen te communiceren en worden nooit verstrekt aan derden.
 5. De Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.YossYoga.nl. Yoss Yoga verstrekt aan ieder die deelneemt aan de Yogalessen op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Deelname aan één van de lessen betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

José Stentler

06-51789803

Stentler@gmail.com

www.YossYoga.nl